Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dotyczy obiektu Dom jak dawniej w Szklarskiej Porębie


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO ) informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : DS SOL Dariusz Soczomski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1  lok. 3, 50-155 Wrocław, email: domjakdawniej@gmail.com, tel. + 48605208570 zwany dalej Administratorem.


2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania usługi - realizacji procesu rezerwacji.


3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.


4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi.


6. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się drogą email, telefonicznie lub osobiście.


7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi ( realizacji rezerwacji ).


8. Zakres powierzonych danych obejmuje:


8.1. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email – dane niezbędne do rozpoczęcia procesu realizacji usługi,


8.2. imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, email, PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/ karty ID – dane niezbędne do wypełnienia karty meldunkowej
Informuję, że dane osobowe tj.: PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/karty ID są podawane osobiście przez Gościa w trakcie zameldowania po okazaniu dokumentu.


8.2.1 Dane tj.: PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/karty ID będą przechowywane przez Administratora tylko i wyłącznie na czas pobytu Gości w obiekcie „ Dom jak dawniej” ul. Okrzei 21 w Szklarskiej Porębie za wyjątkiem - patrz punkt 11 klauzuli.


8.2.2 Po zakończeniu usługi jeżeli pracownik obiektu podczas wymeldowania nie stwierdzi żadnych szkód dane tj.: PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/karty ID zostaną niezwłocznie zniszczone – nie będą przetwarzane przez administratora.


8.3 Dane niezbędne do wystawienia faktury :


- imię i nazwisko oraz adres w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej,
- nazwa firmy, adres, NIP w przypadku wystawienia faktury dla firm.


8.4. Imię, nazwisko, adres zamieszkania w celu wypełnienia przez pracownika obiektu księgi ewidencji opłaty miejskiej oraz w celu wypełnienia pokwitowania uiszczenia opłaty miejskiej.


9. Dane osobowe ( z wyłączeniem danych wymienionych w punkcie 8.2.1/ 8.2.2 ) będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku nastepującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


10. Odbiorcami danych osobowych ( za wyłączeniem danych 8.2.1/ 8.2.2 ) są następujące podmioty zewnętrzne:


- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
- organ państwowy wymagający od Administratora prowadzenie ewidencji opłaty miejskiej


11. Odbiorcami wszystkich danych wymienionych w punkcie 8 ( włączając dane osobowych wymienionych w 8.2.1 i 8.2.2 ) w razie uszkodzenia mienia lub/i naruszenia regulaminu obiektu będą stosowne podmioty i służby państwowe mi.: organy policji, organy egzekucyjne, Sądy, firma ubezpieczeniowa, firma ochrony mienia obiektu oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczen lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z usługi lub z innego tytułu.


12. Informuję, że Administrator w celach realizacji usług korzysta z różnych portali rezerwacyjnych, które przetwarzają dane osobowe osób korzystający z rezerwacji przez portale stosując zasady przetwarzania danych osobowych RODO ustalone przez każdy z podmiotów indywidualnie.


13. Posiada Pani/Pan prawo do:


- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


14. Wycofanie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem.


15. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Usługi:

domki w górach,dom do wynajęcia,dom w pięknej okolicy,dom w górach,ładne domki wynajem,przytulny domek w górach,wynajem domków,piękny ogród w górach,parking koło domu w górach, dom w Szklarskiej Porębie,Wynajem Szklarska Poręba,Pokoje do wynajęcia,Przytulny dom do wynajęcia,Wiejski dom w górach,Piękna okolica do zwiedzania,Noclegi dom w Szklarskiej Porębie

Okolica:

Szklarska Poręba, Biała Dolina, Szklarska Poręba Górna, Marysin, Szklarska Poręba Średnia, Szklarska Poręba Dolna,
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.